Automātiska e-pastu izsūtīšana

Papildinājums sistēmai Jumis, kas veic automātisku, sistēmā sagatavotu, rēķinu vai preču pavadzīmju nosūtīšanu uz partnera e-pasta adresi.

Papildinājums Jums būs īpaši noderīgs, ja nepieciešama regulāra elektronisku rēķinu nosūtīšana vairākiem partneriem vienlaicīgi.

Iespējas

Automātiska masveida personalizētu dokumentu izsūtīšana

Iespēja atlasīt dokumentus pēc datuma, veida vai numura un izsūtīt visus atlasītos dokumentus. Katram saņēmējam tiek ģenerēts PDF pielikuma fails ar izvēlēto dokumentu.

Dokumenti PDF formā

Nosūtāmos PDF failus iespējams pielāgot uzņēmuma vajadzībām, iekļaujot, piemēram, informāciju par parādiem vai dokumentu papildinformāciju.

Noliktavas dokumentu izsūtīšana

Pavadzīmju, rēķinu izsūtīšana.

Salīdzināšanas akti

Salīdzināšanas aktu izsūtīšana - ar vai bez parāda dokumentiem.

Savstarpējā ieskaita akti

Savstarpējā ieskaita aktu ģenerēšana ar partneriem, atlasot informāciju pēc noteiktiem kontiem. Pārskats iekļauj savstarpēji ieskaitāmos dokumentus un beigu saldo.

Algu lapiņas

Algu lapiņu informācija. Iespēja ģenerēt dokumentus vairākās valodās.


Iegāde: € 450.00
Pielāgošana: € 55.00/h
Gada uzturēšana: € 150.00

Cenas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli